PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA – Osvoji Cellularline Music Sound BT zvučnik 3W!

Logista d.o.o., Milutina Barača 5, 51 000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 11250497431 (u daljnjem tekstu "Priređivač") organizira nagradni natječaj za pratitelje Cellularline Croatia Facebook stranice.
Naziv natječaja je: “Osvoji Cellularline Music Sound BT zvučnik 3W” (u daljnjem tekstu "Nagradni natječaj”).

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 3.

Nagradni natječaj održat će se 28.10.2021. i trajat će do 02.11.2021. do 23:59. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici Priređivača:
https://logista.hr

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su fanovi Facebook stranice Cellularline Croatia (https://www.facebook.com/CellularlineCroatia) te su svoj Facebook račun otvorili prije datuma početka Nagradnog natječaja.
U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 5.

Priređivač će zadatak postaviti putem službenog društveno-mrežnog kanala Facebook 28.10.2021. godine. Sudionici ovog natječaja, koji ukoliko nisu, moraju postati pratitelji stranice, trebaju na službenoj Facebook stranici u komentaru ispod objave objaviti kako te netko uspio prestrašiti, a mi ćemo najduhovitiji odgovor nagraditi već spomenutim zvučnikom.

Članak 6.

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade te će nakon toga podaci biti trajno obrisani. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem.

Članak 7.

U Nagradnom natječaju bit će nagrađen jedan sudionik.
Nagrada je:
Cellularline Music Sound BT zvučnik 3W
Dobitnici nagrade bit će obaviješteni putem službenog društveno-mrežnog kanala Facebook.
Dobitnici su dužni poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona) putem privatne poruke službenog društveno-mrežnog kanala Facebook. Dobitnici se obvezuju dostaviti svoje osobne podatke organizatoru u roku od 3 dana od dana objave dobitnika. Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 8.

Po završetku nagradnog natječaja stručni žiri odabrat će najbolji komentar o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka žirija je konačna.
Ukoliko se za neki od odabranih pobjedničkih odgovora otkrije da nije adekvatan nakon proglašenja pobjednika, organizator nagradnog natječaja ima pravo promijeniti mišljenje oko odabira pobjednika.
Priređivač će objaviti dobitnike putem službene Facebook stranice https://www.facebook.com/CellularlineCroatia najkasnije 04.11.2021.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da im se podaci objave na službenoj Facebook stranici https://www.facebook.com/CellularlineCroatia.
Ti podaci mogu uključivati ime i prezime.

Članak 10.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 11.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom da sudionik dostavi Priređivaču podatke navedene u čl. 7. ovih pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada.

Članak 12.

Nagradni natječaj može se prekinuti ili ponoviti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 13.

Sudionik u ovom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan sa Facebookom.

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.
28. listopada 2021.