Kontakt

Adresa

Milutina Barača 5
51000 Rijeka, Hrvatska

Telefon

Tel. 051/343-100
Fax.051/493-101